2016/Sep/18

Workshop 2 . NodeMCU/ESP8266 - DHT11 sensor

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถทำการเขียนชุดคำสั่งให้ NodeMCU สามารถทำการอ่านค่าอุณหภูมิ (Temperature) และ ความชื้น (Humidity) จาก DHT11 Sensor DHT11 sensor (Digital Humidity and Temperature Sensor)

เครื่องมือที่ใช้

  1. NodeMCU/ESP8266 พร้อม สาย USB สำหรับ Upload ไฟล์
  2. ชุดโปรแกรม Arduino studio (ดาวน์โหลดได้จาก https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
  3. DHT11 sensor (Digital Humidity and Temperature Sensor)

ลงมือซิครับรออะไรอยู่  ** ไม่ต้องคุยเรื่องการติดตั้งนะครับ หาอ่านได้ตาม Internet

1. เปิดโปรแกรม Arduino ต่อสาย USB จากบอร์ด NodeMCU เข้ากับเครื่อง Notebook เลือกบอร์ด กำหนด Port ให้ถูกต้อง

2. ต่อสายสัญญาณจาก DHT11 เข้ากับบอร์ด NodeMCU

3. โหลดชุดคำสั่งตัวอย่าง

4. กำหนดขา Digital Input ให้เป็น D5  , เลือก Type ให้ถูกต้อง ตอนนี้เราใช้ DHT11 ‚ (ปลด // ที่อยู่ด้านหน้าออก) แล้ว RUN โปรแกรมดู

5. ผลสามารถอ่านค่าได้แล้วครับ

จบ Workshop 2 แล้วครับ ลงมือทำได้แน่ๆ อาจจะเจออุปสรรคบ้าง แต่ถ้าไม่ลงมือทำไม่มีทางได้แน่นอน

sridetch.p@egat.co.th  http://bigtui.exteen.com EGAT Expert Pool at Mae Moh Mine

Comment

Comment:

Tweet


ศรีเดช ปัญจขันธ์
View full profile