2015/Dec/29

3.ลองไฟกระพริบ LED 2 ดวงบน Board NodeMCU V.3 พร้อม ESP8266 wi-fi Module

พอดีวันนี้ได้รับบอร์ด NodeMCU v.3 พร้อม ESP8266 wi-fi Module ของ LoLin มาใหม่ ขนาดกว้างกว่าเดิม (บอร์ดใหม่กว้าง 3 Cm.)

ตัวบอร์ดมีการเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน โดยให้ขา Reserved เป็น Ground (GND) กับ USB Power Supply (VUSB)

มาลองต่อวงจรไฟกระพริบ 2 ดวงกันครับ 

เนื่องจากบอร์ดใหญ่มากกก เต็มแผ่น Bread board เลยครับ ทำให้ลำบากกับการเชื่อมต่อขาบอร์ด NodeMCU ไปยังอุปกรณ์ภายนอก เลยต้องมุดใต้บอร์ดแทนครับ 
 

จากนั้นก็ลองใช้คำสั้ง มาตรฐาน โดยใช้ขาก D0 กับ D1 เป็น Digital Output ติดดับสลับกันครับ (ช้าเร็วก็ปรับที่ delay นะครับ 1000 = 1 วินาที โดยประมาณ)

ผลออกมาใช้ได้เหมือนกันครับ 

http://www.uppic.org/image-D85F_5681F6EB.gif 

จบตอน 3 แล้วครับ LED 2 ดวง

หมายเหตุ. LED Onboard จะใช้ค่า D4 นะครับ ที่เห็น Onboard กระพริบด้วย ผมกำหนดค่า D4 เข้าไปด้วยครับ 

edit @ 29 Dec 2015 10:18:32 by BigTUI ^_^

Comment

Comment:

Tweet


ศรีเดช ปัญจขันธ์
View full profile