2015/Dec/10

1.เริ่มใช้งาน Board NodeMCU v.2 พร้อม ESP8266 wi-fi Module


ได้ Board NodeMCU v.2 พร้อม ESP8266 wi-fi Module มายังไม่รู้ใช้งานไง ในเว็บแต่ละที่แนะนำให้ไปโหลดโปรแกรมชือ Arduino จากเว็บ https://www.arduino.cc/ => เข้าไปที่ Download => เลือกโปรแกรมที่จะติดตั้งในที่นี้ผมใช้ Windows ผมก็จะเลือก Windows Insatller => ในหน้าต่าง Donate หากท่านประสงค์จะร่วมสมทบทุนให้ทางผู้พัฒนาก็เลือกได้ ตอนนี้ผมขอลองก่อนก็เลือก just download => รอสักพักก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า arduino-1.6.6.6-windows.exe (หากขณะที่ท่านอ่านอยู่อาจจะมี version ใหม่อีกก็ได้ครับ 

ทำการติดตั้งโปรแกรม arduino-1.6.6.6-windows.exe ที่ download มา เมื่อติดตั้งเรียบร้อยก็จะได้โปรแกรม (ขณะติดตั้งระบบก็จะขออนุญาต ในการติดตั้ง driver , library ที่จำเป็นต่างๆ ก็ให้กด Install ครับ) รอจนกว่าหน้าต่างจะบอกว่า Arduino Setup : Compleated ให้กดปุ่ม Close (ปิดหน้าต่างติดตั้ง) แล้วจากนั้นลองเปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมาก็จะเห็นหน้าต่างดังนี้ครับ 

จากนั้นให้ไปเลือกชนิดของ Board ที่เราจะใช้งาน โดยการเปิดไปที่เมนู Tools => Board : ....  แต่เนื่องด้วยบอร์ด ที่เราใช้ยังไม่มีในรายการ เราจึงต้องไปทำการติดตั้งบอร์ดขึ้นมาก่อน

โดยการเลือกไปที่เมนู File => Preferences 

จากนั้นให้นำ URLs. ชื่อ  http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json ลงในฃ่อง Addition Boards Manager URLs.  => กดปุ่ม OK

จากนั้นไปเปิดเมนู Tools => Board: xxxxxx => Boards Manager...

ให้ทำการเลือก Type ไปที่ Contributed => เลือก Version 2.0.0 (ผมเลือกอันล่าสุดเลยแล้วกัน) => เลือกที่ปุ่ม Install รอจนติดตั้งแล้วเสร็จ (นานเหมือนกันครับ..)

 เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จให้เข้าไปที่ Tools => Board : .... => เลื่อนไปดูด้านขวาจะเห็นว่ามีบอร์ด 

 ของเราเป็น Board ของ NodeMCU เลยเลือกที่เป็น Version ล่าสุดแล้วกันครับ

เย้..ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ลองเสียบสาย USB เข้าเครื่องดู รอสักครู๋ ให้เครื่อง Detect  Board 

 

 หาก Windows ไม่สามารถ download driver ได้ ให้ไปโหลดจากเว็บ http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx  หรือ http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/CP210x_VCP_Windows.zip แล้วทำการ Update Driver อีกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการ update Driver แล้วเราก็จะเห็น Drver CP210x เป็น COM3 (COM Port 3 แต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกัน)

กลับมาที่โปรแกรม Arduino กำหนดที่เมนู Tools => เลือก Port: .... ให้เป็น COM3 เพื่อใช้ติดต่อกับ Board ของเรา

เรียบร้อยแล้วเรามาลองโปรแกรมเล่นๆ กันดูว่าทำงานได้จริงหรือเปล่า โดยการเลือกเมนู File => เลือก Examples => เลือกตัวอย่างจาก ESP8266 => เลือก ฺBlink (โปรแกรมที่สั่งให้ LED บนบอร์ด กระพริบ)

จากนั้นก็จะมีการเปิดโปรแกรม Blink ขึ้นมาใหม่ 

ทดสอบ Upload ข้อมูลลงบอร์ด ขณะ Upload ไฟสถานะจะกระพรืบเร็ว แสดงว่ามีการรับข้อมูลทาง COM Port 3 เข้ามาในเครื่อง เมื่อการ Upload ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไฟ LED บนบอร์ด จะกระพรืบตามชุดคำสั่งของตัวอย่าง

http://www.uppic.org/image-CA6B_566AD902.gif

Builtin LED Blink

ลองมาดูชุดคำสั่งบ้าง 

การเขียนโปรแกรมมีอยู่ 2 ชุด

ชุดแรกเป็นการกำหนดค่าตัวแปรที่จะใช้งาน อยู่ภายใต้ void setup() {....}
pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); // เป็นการเรียกใช้งาน BUILTIN_LED และกำหนดให้มีทำงานเป็น output

ชุดที่สองจะเป็นการทำงานใน Loop อยู่ภายใต้ void loop() {....}
digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW); // เป็นการสั่งให้มีการเขียนข้อมูลแบบ Digital ไปที่ BUILTIN_LED กำหนดให้ไฟ LED ติด (on)  (หมายเหตุ ค่า LOW จะมีระดับแรงดันไฟฟ้า หลอดไฟ LED จึงจะติด)
delay(1000); // กำหนดให้รอ 1 วินาที
digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH); // เป็นการสั่งให้มีการเขียนข้อมูลแบบ Digital ไปที่ BUILTIN_LED กำหนดให้ไฟ LED ดับ (off) โดยการกำหนดให้มีค่าเป็น HIGH
delay(2000); //กำหนดให้รอ 2 วินาที (เพื่อที่จะให้เห็นว่าช่วงที่ไฟ LED ดับจะมีเวลานานกว่าช่วงที่ LED ติด)
}

 

ภาพแสดงการต่อใช้งานขาต่างๆ ของ NodeMCU (NodeMCU Headers’ Pinout)

 

ขอบคุณบทความดีๆ จาก 

 

 

edit @ 10 Dec 2015 21:44:53 by BigTUI ^_^

edit @ 11 Dec 2015 21:12:13 by BigTUI ^_^

edit @ 11 Dec 2015 21:14:28 by BigTUI ^_^

Comment

Comment:

Tweet


ศรีเดช ปัญจขันธ์
View full profile