2015/Jul/09

Splash Screen style BigTUI

มาทำหน้าต่าง UI : Welcome หรือที่เรียกว่า Splash Screen

ตามที่ มาสเตอร์อึ่ง (http://androidthai.in.th) เคยแนะนำไว้ว่า Splash Screen คือ หน้า Introduction ก่อนเข้า แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ อาจจะเป็น หน้าที่แสดงโลโก้ของบริษัท, สัญลักษณ์ของแอปพลิเคชัน โดยจะแสดงไว้ตามเวลาที่กำหนดประมาณ 3-5 วินาทีแล้วแต่จะกำหนด จากนั้นค่อยเข้าไปสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนการทดสอบคราวนี้จะมีอยู่ 4 ขั้นตอนดังนี้

1. สร้างโปรเจกต์ ขึ้นมาก็จะได้หน้าตาและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 2 ไฟล์ คือ MyActivity.java ไฟล์แรก สำหรับให้แอปพลิเคชันทำงาน และ activity_my.xml เป็นไฟล์ User Interface : UI ชุดแรกที่ระบบสร้างมาให้

 


2. สร้าง UI ขึ้นมาใหม่ ชื่อว่า splashscreen.xml เพื่อให้เป็นหน้าจอต้อนรับเข้าสู่ Application โดยให้มี Logo หรือภาพที่จะสื่อให้เห็นใน 3 วินาทีแรก ในที่นี้เป็นแอปพลิเคชัน สำหรับ สวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผมก็ขอใช้ภาพที่สื่อกับระบบงาน และมีโลโก้ หน่วยงาน กับกลุ่มนักพัฒนา ตามรูปครับ 

3.ขั้นตอนต่อมาก็เป็นการสร้างไฟล์ Java Class ชื่อ SplashScreen.java สำหรับสั่งให้มีการแสดง UI ที่ชื่อ splashscreen.xml ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้ SPLASH_TIME_OUT = 3000 หรือประมาณ 3 วินาที

4. กำหนดค่า  เพิ่มในไฟล์ AndroidManifest.xml

5. ทดลองสั่ง Run ดูหากข้อมูลถูกต้องไม่มี error ก็จะมี UI แสดงขึ้นมา 3 วินาที 

หมายเหตุ เคยเจอปัญหาเกี่ยวกับชุดคำสั่ง Handler

หาในเน็ตเจอวิธีการแก้ไขปัญหา เนื่องจากมีการ import Handler ผิดที่ โดยไปโหลด import จาก java.until.logging.Handler ซึ่งปกติต้อง import จาก android.os.Handler 

 หลังจากที่เปลี่ยนแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติ 

จบแค่นี้ก่อนนะครับ 

edit @ 10 Jul 2015 13:47:20 by BigTUI ^_^

edit @ 10 Jul 2015 14:03:22 by BigTUI ^_^

Comment

Comment:

Tweet


ศรีเดช ปัญจขันธ์
View full profile